Haziran 27, 2022
Chicago 12, Melborne City, USA
Genel Kamu

Deneme

Sunucu Deneme yazısı

Read More
Kamu

SGK verilerine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de

Yönetmelikle SGK’nin ilgili bazı kanun ve kararnamelerde belirtilen görev ve yetkileri kapsamında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde ettiği verilerin işlenmesinde uyulacak usul ve esaslar belirlendi. Yönetmeliğe göre SGK, kendisine verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kişisel verilerin, kişisel sağlık verilerinin ve ticari […]

Read More
X