Vedat İlki Yazıyor.. (Meslek Kodu İncelenmesi )

Vedat İlki Yazıyor.. (Meslek Kodu İncelenmesi )

MESLEK KODU İNCELENMESİ

2009 yılında SGK tarafından sigortalıların meslek bilgilerinin alınması ilk olarak Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile başlanmıştır.

SGK tarafından ilk defa  2010/Kasım ve Aralık aylarına ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri yönünden serbest alan olarak düzenlenen, Serbest alan olarak yapılan düzenlemeden gerekli verimin elde edilememesi halinde, uygulamanın zorunlu alan haline getirilmesine yönelik çalışmaların yapılacağı, açıklanmış idi.

SGK Başkanlığı,  29/11/2010 tarihinde e-Bildirge sistemi üzerinden yapılan duyuruda;

– Sigortalılara ilişkin meslek kodlarını, e-Bildirge ana menüde mevcut “İş-Kur Meslek Kod Giriş/Güncelleme” ekranları vasıtasıyla her bir sigortalı için bir kereye mahsus olmak üzere sisteme kaydetmeleri gerektiği,

– Söz konusu işlemlerin yapılmasının, 2010/Kasım ve Aralık aylarına ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri yönünden serbest alan olarak düzenlendiği,

– Serbest alan olarak yapılan düzenlemeden gerekli verimin elde edilememesi halinde, uygulamanın zorunlu alan haline getirilmesine yönelik çalışmaların yapılacağı, açıklanmıştı.

2012 yılında ise e-bildirge sisteminde gerekli düzenlemeler yapılmış ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesine “meslek kodu” ile “mesleği” bölümleri eklenmiş, Kasım/2012 dönemine ait bildirgelerden itibaren uygulamaya geçilmiş,e-Bildirge kanalıyla gönderilmesi sırasında sigortalıların meslek kodlarının girilmemiş olması veya hatalı girilmiş olması halinde, işverenlere idari para cezası uygulanmamıştır.

Meslek kodu uygulamasının hedefi;

 • Kalifiye meslek mensubu sigortalılar açısından prime esas kazançların eksik bildirilmesinin önlenmesi
 • Sigortalılarla ilgili olarak “meslek-ücret” ilişkisi kurarak gerekli analiz ve incelemeleri daha sağlıklı bir şekilde yapabilmektir.

 

CEZANIN KAYNAĞI!

 1. n) (Ek: 15/7/2016-6728/51 md.) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.
 • Fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodu
 • Denetim de gerçek dışı ise
 • Her bir işyeri için 1 AÜ geçmeyecek
 • Sigortalı başına AÜ/10 İPC  uygulanacak

ÖRNEK:

A işyeri denetimde işe uygun meslek kodu bildirilmemesi halinde 2943/10=294,30 TL ödeyecektir.

Bu işyerinde 50 kişi çalışanı varsa 50 kişi içinde hata ve yanlış meslek kodu denetimde tespit edilse bile ,en fazla 10 kişi dikkate alınarak 2.943.- TL.İPC kesilecektir.

 • Alt limit AÜ/10
 • Üst  Limit 1XAÜ olacaktır.

MESLEK KODLARINA GÜNCEL NEREDEN ULAŞILIR!

https://esube.iskur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx  linkini

tıkladığınız zaman meslek kodlarına ulaşabilirsiniz toplam da.7.231 meslek kodu ile karşı karşıya geleceksiniz.Zaman zaman da değişimler olacağından bu siteyi ziyaret etmeniz gerekecektir.

”0” ile başlayanlar askerleri ilgilendiriyor.

”1” ila ”9” arasında diğer mesleklere yer verilmiştir.

İşyerleriniz ve çalışanlarınız için hangisi uygulanması gerekiyorsa o meslek kodlarını seçmeniz gerekir.

CEZA UYGULAMASI VE DENETİM ESASI NEDİR?

Cezalar özel sektör/kamu işyerine(4/a) uygulanacaktır

5510 sayılı Kanunun 4 -1 (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar ile geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklar ve vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar hakkında uygulanır.

Meslek kodu uygulamasına ilişkin tespitlerde,

 • İşyerinde fiili denetim yapılması ,
 • İşyeri kayıt ve belgelerinin incelenmesi,
 • Sigortalı, işveren ifadeleri ile ortaya çıkacak uyumsuzluklar.

MUH SGK ortaya çıkan İdari Para Cezası uygulamasında Denetim kısaca neleri dikkate alır:

a.) Sigortalıların fiilen yaptıkları işe uygun meslek kodları üzerinden bildirilip bildirilmediği kontrol edilir.

b.) SGK prim kaybına neden olacak şekilde daha niteliksiz mesleklerden sigortalıların bildirilmesi durumlarına ve özelliklerine göre eğitim düzeyi ve beceri seviyelerine bakılır.

c.) İşverenin art niyetli olup olmadığına da bakılır.

d.)İş Kur tarafından meslek kodları değişmesi halinde,o mesleğe yakın kod verilmesi yeterli sayılır.

e.)Meslek Kodu cezasına itiraz edilmesi halinde, sigortalının fiilen yaptığı işin yerinde görülmesi, yapılan işin ne olduğu ve ne zamandan beri bu işi yapıldığının tespit edilmesi gerekiyor.

f.) Sigortalının işten ayrılmış olması halinde ise, işyeri yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesiyle de tespit yapılır.

g.)Özlük dosya ve içindeki belgelere de bakılır.

h.)Görev tanımlamasına bakılır.

ı.)Farklılık olması halinde ise,fiilen yapılan işe uygun meslek kodu verilemesi istenir.

j.)Birden fazla işi yerine getirmesi halinde ağırlıklı yapılan işin meslek kodu verilmesi yeterlidir.

k.)Mesleği gereği sorumlu müdür ise ,o mesleğe uygun olan meslek kodunun kullanılması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: